Popular Article

"Krishi Kshetratill Apekshit Pragatikarita Krishi Vyavsay vyavasthapan abhyaskram avakshyak ", 

                                                                        By-Prof. P.P.Jagtap

                                                                               Prof. A. K. Derle

 
Major Recruiters


K.K.Wagh College of Agriculture Business Management, Saraswati nagar, Panchavati, Nashik - 422 003.
Ph: (0253) 2555291,2555296
Email: principal-abm@kkwagh.edu.in